lazarskiUczelnia Łazarskiego już po raz drugi ogłosiła konkurs na „Granty Łazarskiego”, który umożliwia podjęcie darmowych studiów na dowolnie wybranym kierunku. To specjalny program grantów dla wyróżniających się licealistów, za szczególne osiągnięcia w ramach działalności naukowej, społecznej, kulturalnej czy sportowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 września.


W poprzedniej edycji konkursu zwyciężyła Halina Anna Długosz, która podjęła studia na Wydziale Prawa i Administracji. Kapituła doceniła jej wyjątkowe zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną, połączoną ze świetnymi wynikami w nauce.

Tegogoroczny konkurs adresowany jest do maturzystów, będących laureatami olimpiad oraz mogących poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami w nauce lub sporcie. Laureatami „Grantów Łazarskiego” mogą zostać także osoby działające, jako wolontariusze, angażujące się charytatywnie, biorące udział w akcjach ekologicznych, animowaniu wydarzeń kulturalnych lub artystycznych.

- Główną ideą grantów jest wspieranie rozwoju utalentowanej i ambitnej młodzieży. Chcemy umożliwić najwybitniejszym kandydatom realizację swoich planów i marzeń, nagradzając ich dotychczasowe wysiłki bezpłatnymi studiami na prestiżowej uczelni. Tym samym zapewniamy wszystkim uzdolnionym maturzystom równy dostęp do naszej oferty edukacyjnej, bez względu na sytuację materialną. Ponadto jesteśmy znani z tego, że oferujemy szereg stypendiów, które są wysokie i łatwo dostępne - mówi Agata Jankowska, koordynator projektów marketingowych Uczelni Łazarskiego.


Uczelnia oferuje zwycięzcom zwolnienie z opłat za pierwszy rok studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję ds. Grantów pod koniec września 2011, na podstawie szczegółowej oceny dokumentacji osiągnięć. 

Uczelnia oferuje ponadto szereg stypendiów, promocji i konkursów, takich jak 50% upust w czesnym dla osób, które zdały egzamin maturalny na bardzo dobrym poziomie, zniżki osobom aplikującym na studia dzienne i zaoczne za wybitne osiągnięcia w sporcie. Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe, a kandydaci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać stypendia socjalne. Infrastruktura uczelnia jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a niepełnosprawni studenci mogą iczyć na pomoc materialną w postaci specjalnych bonifikat. Możliwość obniżonego czesnego studenci otrzymują również za pracę na rzecz Uczelni, aktywność społeczną oraz działalność naukową.

Dodatkowo, kandydaci na kierunek Administracja, dzięki dofinansowaniu, mogą liczyć na specjalną ofertę cenową - 1800 złotych za semestr (wysokość opłaty dotyczy całego okresu trwania nauki w ramach tego kierunku). W przypadku studiów przez Internet, o wysokości upustu decyduje termin zapisu na zajęcia. Absolwenci Uczelni Łazarskiego, kontynuujący naukę na studiach magisterskich, otrzymują natomiast zniżkę w czesnym, w wysokości 10% za pierwszy rok studiów lub 20% w przypadku uzyskania dyplomu rektorskiego za studia I stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.lazarski.pl lub uzyskać w Dziale Rekrutacji Uczelni Łazarskiego.

Aby zarejestrować się na studia lub uzyskać więcej informacji na temat Uczelni Łazarskiego, wystarczy odwiedzić stronę: www.rekrutacja.lazarski.pl.