ujlogoKomunikat Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie przeprowadzki użytkowników obiektu Paderevianum IW związku z przygotowaniami do realizacji zamierzenia inwestycyjnego „Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu”, przeznaczonego dla Wydziału Filologicznego, Generalny Realizator Inwestycji Firma BUDOSTAL 2 S.A. przekazał do Uniwersytetu w styczniu 2012 szereg dokumentów. W jednym z nich widnieje zapis: „w czasie prowadzenia robót stanu „0” budynku A i B kompleksu Paderevianum II zaleca się wyłączenie z eksploatacji budynku istniejącego Paderevianum I”.

Mając powyższe na uwadze oraz w trosce o bezpieczeństwo, jak i w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy studentom i pracownikom Wydziału podjęto decyzję o przeniesieniu na czas budowy Paderevianum II użytkowników Paderevianum I do innych obiektów.

Przeprowadzka będzie zorganizowana tak, aby nie został zakłócony proces dydaktyczny, w szczególności zimowa sesja egzaminacyjna. Podstawowe księgozbiory bibliotek instytutów, w tym zbiory podręczne zostaną przetransportowane do nowych siedzib Instytutów, a część rzadziej wypożyczanych pozycji zostanie przekazana do Biblioteki Jagiellońskiej. Proces przeprowadzki będzie zrealizowany przez uczelniane służby przy pomocy wyspecjalizowanych firm, a jej koszt nie obciąży Wydziału.

Informacje o harmonogramie przenosin będą na bieżąco przekazywane pracownikom i studentom po dopracowaniu szczegółów i ich zatwierdzeniu przez władze Wydziału.

Zwracam się do studentów i pracowników, użytkujących Paderevianum I z prośbą o wyrozumiałość i pomoc w przeprowadzeniu całej akcji związanej z czasowym wyłączeniem Paderevianum I z użytkowania.

Kanclerz UJ
Dr Tadeusz Skarbek