Dyplomacja europejska to nowy oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej.
W trakcie studiów:

Interdyscyplinarny program studiów, który poza zagadnieniami związanymi z dyplomacją obejmuje wiedzę z zakresu m.in. prawa, ekonomii, kultury, nauk społecznych i politycznych. Ważnym elementem rozwijanym w trakcie nauki mają być kompetencje językowe.

Po studiach:

Absolwent Dyplomacji europejskiej może znaleźć pracę w:
- dyplomacji,
- biurach poselskich,
- Ministerstwie Spraw Zagranicznych w formie doradcy.