Studia na kierunku fizjoterapia należą do grupy kierunków medycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności i wydolności fizycznej chorego. Poprzez stosowanie zabiegów usuwa się dolegliwości związane z samą chorobą ale również zapobiega się jej nawrotom u osób w różnym wieku. Fizjoterapeuta zajmuje się także przywróceniem i utrzymaniem optymalnej sprawności przez osoby o utrwalonym inwalidztwie.

W trakcie studiów:
Student uzyskuje komplemetną wiedzę w zakresie szeroko rozumianej opieki fizjoterapeutycznej i rehabilitacyjnej. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, zgodnie z wymogami etyki ogólnej i zawodowej. Posiada umiejętność fachowego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych - w tym również fizykalnych; zdolność kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej bądź obniżonej w skutek chorób i urazów sprawności i wydolności osób w różnym wieku.
Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów:
- anatomia człowieka,
- biologia medyczna,
- fizjologia,
- biochemia,
- biomechanika,
- kinezjologia,
- psychologia,
- patologia ogólna,
- pedagogika,
- kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
- kinezyterapia,
- terapia manualna,
- fizykoterapia,
- masaż leczniczy,
- fizjoterapia ogólna,
- podstawy fizjoterapii klinicznej,
- fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu,
- fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych,
- zaopatrzenie ortopedyczne,
- genetyka,
- farmakologia,
- bioetyka,
- aktywność ruchowa adaptacyjna
 
Po studiach:
Absolwent Fizjoterapii znajdzie pracę w:
- placówkach służby zdrowia,
- ośrodkach rehabilitacyjnych,
- prywatnych klinikach medycznych i gabinetach.
Może także otworzyć własny gabinet fizjoterapii lub np. masażu leczniczego.