Żegluga śródlądowa to studia dostarczające wykwalifkowanych pracowników, którzy bez problemu znajdą pracę z racji zapotrzebowania na ich umiejętności i wiedzę. W zależności od uczelni, profil może być zorientowany na różne aspekty transportu śródlądowego. Oprócz zdolności nawigacyjnych i armatorskich, student pozyska wiedzę z zakresu technik transportu ładunków, badania, modelowania kształtów i własności Ziemi oraz sporządzania dokładnych pomiarów za pomocą nowoczesnych technologii satelitarnych.

Najczęściej wykładane przedmioty:
matematyka, fizyka, elektrotechnika, mechanika techniczna, środki transportu, logistyka, infrastruktury i dynamika transportu, drogi i budowle hydrotechniczne, eksploatacja portów śródlądowych, inżynieria ładunków, eksploatacja statków śródlądowyh, procedury projektowania FIDIC, budowa statku śródlądowego, łączność, portowe urządzenia techniczne, systemy łączności, informatyka stosowana, usłygi portowe, spedycja;

Po studiach:
Ogromne zapotrzebowanie na absolwentów żeglugi śródlądowej znajduje odbicie w licznych ofertach pracy. Kończąc studia można podjąć pracę w:
- przedsiębiorstwach transportowych żeglugi śródlądowej: towarowej, pasażerskiej, rekreacyjno-turystycznej (administracja, załoga statku)
- zarządach portów
- przedsiębiorstwach armatorskich
- jednostkach projektowo - konstrukcynych
- urzędach administracji dróg wodnych
- przedsiębiorstwach spedycyjnych
- Urzędach Żeglugi Morskiej
- firmach hydrograficznych
- zawodzie geodety, kartografa.