Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
pedagogika
Tag: pedagogika Znaleziono 15 wynik(ów)
Dyrektorów szkół, pedagogów oraz wszystkie osoby interesujące się tematem nowoczesnej edukacji zapraszamy serdecznie do udziału w III Ogólnopolskich Dniach Innowacji w Dydaktyce. Konferencja odbędzie się 27 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przy ul. Westerplatte 11. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.Więcej…
 

Studia na Etyce służą zdobyciu praktycznych umiejętności komunikacyjnych, zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Etyka pomaga w osobistym rozwoju, uwrażliwieniu na moralne problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Studenci zdobywają umiejętności twórczego myślenia, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych.

Więcej…
  Celem studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji, których zadaniem jest reagowanie na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych.Więcej…
  Studia na kierunku Logopedia z audiologią pozwalają na uzyskanie wiedzy na temat diagnozowania i korekty zaburzeń mowy, przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu.Więcej…
  Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne mają stanowić nową formę studiów, szczególnie atrakcyjną dla kandydatów z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.Więcej…
  Muzykoterpia zajmuje się leczeniem dźwiękiem i muzyką. Jest dziedziną naukową u podstaw, której leży holistyczna koncepcja człowieka i jego zdrowia. Studenci tego kierunku zapoznają się z technikami muzykoterapeutycznymi, poznają metody wczesnego diagnozowania i pomocy przy użyciu Poznają nie tylko nie tylko same metody leczenia ale również podstawy psychologii, diagnozowania schorzeń oraz etyki.Więcej…
  Student Rytmiki nabędzie kwalifikacje w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także akompaniamentu do zajęć ruchowych. Kandydat na ten kierunek musi posiadać dobry słuch muzycznym, być osobą kreatywną i charyzmatyczną.Więcej…
 

Studia te adresowane są do osób, które interesują się zdobyciem wiedzy, pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Dobrego animatora kultury musi cechować twórczość, tolerancyjność, logiczne myślenie, opanowanie oraz świetny kontakt z ludźmi.

Więcej…
  Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna umożliwią zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej.  Studenci na tym kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki.Dynamiczny rozwój informatyki i coraz szersze jej zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów informatyków.Więcej…
 

Praca socjalna to kierunek studiów dla osób nakierowanych na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. Kierunek Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem, zrozumieniem, analizą, pomocą i przeciwdziałaniem problemom socjalnym. Studia na kierunku Praca socjalna dotyczą takich problemów współczesnego świata jak rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości i standardu życia obywateli, a także marginalizacja i patologia jednostek i grup. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalnie przygotowane i wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalne.

Więcej…
  Studia licencjackie na kierunku Nauki o rodzinie mają na celu dostarczyć studentom wiedzę na temat małżeństwa i rodziny ze strony nauk psychologicznych, pedagogicznych, społeczno-prawnych i biomedycznych, a także nauk filozoficzno-teologicznych.Więcej…
  Pedagogika specjalna to dział pedagogiki jak i kierunek studiów którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.Więcej…
  Studia na kierunku Pedagogika pozwalają brać czynny udział w wychowaniu młodych ludzi. Skierowane są głównie do osób, które lubią pracę z dziećmi. Żeby zacząć studia na tym kierunku trzeba być przekonanym do kontaktu z ludźmi i czerpać z niego przyjemność. Dobry pedagog musi wzbudzać zaufanie, być tolerancyjny, logicznie myślący, panujący nad sobą i twórczy.Więcej…
 

Kierunek Filologia polska daje słuchaczowi nie tylko szereg umiejętności komunikacyjnych, lecz również rozległą wiedzę na temat literatury, kultury i historii kraju. Student polonistyki także opanowuje praktyczne umiejętności w zakresie wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania dydaktycznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia filologiczne są wiec podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Więcej…
  Filologia angielska (anglistyka) to nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.Więcej…