Najczęściej wykładane przedmioty:
transport i motoryzacja, technologie przewozowe, techniki przeładunkowe, ładunkoznawstwo, systemy i procesy transportowe, budowa i eksploatacja środków transportowych, ekonomia, aspekty prawne.
   
Po studiach:
Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach branży:
- motoryzacyjnej,
- transportowej,
- logistycznej
- komunikacyjnej,
- spedycyjnej - sekcje transportowe firm produkcyjnych i handlowych,
- dealerskiej