Województwo kujawsko-pomorskie: kierunki studiów, na których są jeszcze wolne miejsca.

 

 

Bydgoszcz


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
kierunki:
- matematyka 
- ochrona środowiska
- ochrona dóbr kultury
- pedagogika specjalność animacja społeczno-kulturowa
- pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne
- pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
- pedagogika specjalność edukacja dla bezpieczeństwa i nauczanie historii
- pedagogika specjalność logopedia
- pedagogika specjalność opieka i wychpwanie z profilaktyką społeczną
- pedagogika specjalność opieka nad dzieckiem z j. Angielskim
- pedagogika spec. pedagogika przedszkolna i terapia pedagogiczna
- pedagogika spec. pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne 
- politologia 
- socjologia
- stosunki międzynarodowe

Grudziądz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
kierunki:

- turystyka i rekreacja
- zarządzanie

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
kierunki:

- archeologia
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- biologia specjalność nauczanie biologii z chemią lub geografią
- chemia
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
- etnologia
- filologia – hellenistyka
- filologia – lingwistyka stosowana język francuski z językiem arabskim
- filologia - wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
- filologia bałkańska
- filologia klasyczna
- filologia polska specjalność ogólna
- filologia rosyjska ze znajomością jęz. rosyjskiego 
- filozofia 
- fizyka techniczna
- geografia spec. nauczanie geografii z biologią lub chemią
- historia
- historia sztuki
- Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- Informatyka 
- malarstwo 
- matematyka
- materiały współczesnych technologii
- nauki o rodzinie
- politologia specjalność politologia ogólna
- polityka społeczna
- rzeźba 
- socjologia specjalność polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy
- teologia
- teologia specjalność kapłańska